Специализанти по обща медицина 2024г

На основание писмо на МЗ и РЗИ Пловдив 15-132/13.03.2024г, обявявам прием на специализанти по обща медицина за 2024г.

Срок за подаване на документи до 10.04.2024г.