Програми

ПРОГРАМА

Програма за Украински граждани

Поради наличие на персонал говорещ руски език, в практиката се приемат украински граждани, които имат документ за временна закрила. Пациентите получават всички услуги , които се полагат на ЗОЛ в Република България.

ПРАКТИКА

Обучителна Практика

АИППМП  „ Д-р Жанета Демирева” ЕООД обявява прием на документи за специалността „Обща медицина” за три броя места финансирани от държавата.

ПРОГРАМА

Провеждане на научни изследвания

Кабинетът в гр. Стамболийски е одобрен за международни клинични проучвания, за които се набират доброволци. През 2022 г. приключи международно клинично изпитване за детски адаптирани млека. Предстоят нови проекти за ваксини и медикаменти.