Практика

ИНФОРМАЦИЯ

Обучителна практика

АИППМП  „ Д-р Жанета Демирева” ЕООД обявява прием на документи за специалността „Обща медицина” за три броя места финансирани от държавата.

Документите се приемат на адрес: гр. Пловдив, ул. Храбрец №15, след контакт по телефон 0899928479 от 

 01 .02.2023г.  до 10.02. 2023 г.

Практиката има сключен договор за обучение с Медицински  университет – Пловдив, където се извършва регистрацията на специализантите.

Форма за контакт